AP DSC Syllabus 2018 in “తెలుగు” Pdf (SGT-SA-PET-LP) Telugu Medium

By | 13/12/2017

AP DSC Syllabus 2018 in “తెలుగు” Pdf (SGT-SA-PET-LP) Telugu Medium

AP DSC Syllabus 2018 ~ AP DSC 2018 Syllabus in Telugu Medium ~ AP DSC SGT Syllabus 2018 in Telugu ~ AP DSC SA Syllabus 2018 Pdf ~ Syllabus for AP DSC 2018 ~ apdsc.cgg.gov.in Syllabus 2018

Direct download pdf AP DSC Syllabus 2018 by subject wise which available to the aspirants online by Subjects wise online. Just follow this full article of AP DSC 2018 and Check Detailed Syllabus including Exam Paper Pattern.

Are you guys here to download AP DSC Exam Syllabus 2018? If yes, then this is the correct page for all of you. The Andhra Pradesh Commissioner & Director of School Education has announced the Recruitment of various seats. Fully eligible candidates can only appear in this examination.

AP DSC Syllabus 2018

There are 12370 Seats available for this Notification. The main web Page which has announced the Exam AP DSC 2018 Syllabus is apdsc.cgg.gov.in. Candidates are just required to tap on this webpage and download their Exam AP DSC Syllabus 2018. This is the time to check Name and Number Wise Seats from below:

 • 6242 Seats for Secondary Grade Teacher (SGT)
 • 1849 Seats for School Assistant (S.A)
 • 156 Seats for PET (Physical Education Teacher)
 • 877 Seats for Language Pandits

Due to the Latest Government Jobs of Andhra Pradesh State, massive numbers of interested and eligible candidates participated in this examination. The Online Application Process for this recruitment took place from 26th December to 2nd February 2018.

AP DSC Syllabus 2018

AP DSC Syllabus 2018

There is only one way to apply for AP DSC Notification 2018 Application form and that is the web Authority Portal. With the help of Exam Syllabus, you will get to know all main instructions of this exam. We want you guys to tap on the below link and download official PDF File of AP DSC Syllabus 2018. There is no doubt that the level of exam will be so much high.

AP DSC 2018 Syllabus in Telugu Medium

Download AP DSC 2018 Syllabus easily from the official web Authority along with the Exam Pattern. Candidates who possess B.Ed, TET Certificate from a recognized university could apply for this amazing chance. This is going to be very important examination for all of you. Passing candidates will appear in the next selection round of this Notification.

Main Department Commissioner & Director of School Education, AP
Name of Seats SGT, SA, LP, PET and others
Mode of Application Online
Location Andhra Pradesh State
Category Latest Public Sector Jobs
Starting Date to Apply 26th December 2017
Ending Date to Fill Application Forms 2nd February 2018
Date of Exam 23rd, 24th & 26th March 2018
Article Title Syllabus & Paper Pattern
Web Authority Panel apdsc.cgg.gov.in
AP DSC Syllabus 2018 Download Pdf

Seat Vacancies Details by District Wise:

 • 1056 Seats for Vishakapatnam
 • 622 Seats for Kurnool
 • 532 Seats for West Godavari
 • 326 Seats for Krishna
 • 313 Seats for Kadapa
 • 1057 Seats for Ananthapur
 • 355 Seats for Sri Potti Sri Ramulu Nellore
 • 637 Seats for Srikakulam
 • 762 Seats for Guntur
 • 688 Seats for Prakasam
 • 1215 Seats for East Godavari
 • 316 Seats for Vizianagaram
 • 1336 Seats for Chittor

AP DSC SGT Syllabus 2018 in Telugu

Important Dates:

Events Dates
Notification Release Date December 16th, 2017
Application form Commence Date December 26th, 2017
Online form Link Last Date Feb 2nd, 2018
Admit Card Download Date March 1st Week 2018
Examination dates 23rd, 24th & 26th March 2018
Result Declaration Date May 5th, 2018
Orders Posting Date 12th June 2018

AP DSC Syllabus 2018 Pdf can be checked now from the web Portal. Don’t worry and also download PDF files of Last Year Exam Papers for the better preparation. Check out Below table to know the Exam Pattern now for AP DSC Teacher Seats.

AP DSC Exam Pattern 2018

AP DSC SA Syllabus & Pattern 2018: (School Assistant)

Part Name of Subjects Marks by Subject Wise
I Current Affairs and GK 10 Marks
II Pedagogy and Child Development 30 Marks
III Language 1 English 70 Marks
IV (Telugu/Urdu/Hindi/Tamil/Kannada/Oriya/Sanskrit) Optional Language 2 Content and Methodology 30 Marks
V Social Studies or Mathematics or Science 60 Marks

AP DSC SGT Syllabus & Pattern 2018: (Secondary Grade Teacher)

Part Name of Subjects Marks by Subject Wise
I General Knowledge and Current Affairs 10 Marks
II Child Development and Pedagogy 30 Marks
III Language I 35 Marks
IV Language II 35 Marks
V Mathematics 30 Marks
VI Environmental Studies 40 Marks

AP DSC PET Syllabus & Pattern 2018: (Physical Education Teacher)

Part Name of Subjects Marks by Subject Wise
I GK and Current Affairs 10 Marks
II English – Language 2 30 Marks
III Physical Education 120 Marks

AP DSC LP Syllabus & Pattern 2018: (Language Pandit’s)

Part Name of Subjects Marks by Subject Wise
I General Knowledge and Current Affairs 10 Marks
II Child Development and Pedagogy 30 Marks
III Optional (Telugu/ Urdu/ Hindi/ Tamil/ Kannada/ Oriya/ Sanskrit) – Language 1 70 Marks
IV Content and Methodology of Language 2 English 30 Marks
V Science or Mathematics or Social Studies 60 Marks

After knowing complete AP DSC Syllabus 2018 of this examination, you have to know about Last Year Exam Papers and their Solutions. Download that as soon as possible so that you can prepare at your best level. Now finally time to download pdf online AP DSC 2018 Syllabus in Telugu Medium. Just check Exam Syllabus by Subject/Topic wise as here we have mentioned.

AP DSC SA Syllabus 2018 Pdf

AP DSC Syllabus 2018 for General Knowledge & Current Affairs Subject:

 • Current Affairs – National & International
 • Indian Constitution
 • Economy
 • Geography
 • Scientific Research
 • Sports
 • Important Financial & Economic News
 • Economy, Banking, and Finance
 • Culture
 • Knowledge of Current Events
 • Science – Inventions & Discoveries
 • India and its neighboring countries
 • Budget and Five Year Plans
 • History
 • General Politics
 • Countries & Capitals

జనరల్ నాలెడ్జ్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్:

 • ప్రస్తుత సంఘటనల జ్ఞానం
 • సైన్స్ – ఆవిష్కరణలు & ఆవిష్కరణలు
 • భారతదేశం మరియు దాని పొరుగు దేశాలు
 • ప్రస్తుత వ్యవహారాలు – జాతీయ & అంతర్జాతీయ
 •  భౌగోళిక
 • బడ్జెట్ మరియు పంచవర్ష ప్రణాళిక
 •  చరిత్ర
 • సాధారణ రాజకీయాలు
 • భారత రాజ్యాంగం
 •  ఎకానమీ
 • శాస్త్రీయ పరిశోధన
 •  క్రీడలు
 • ముఖ్యమైన ఆర్థిక & ఆర్థిక వార్తలు
 • ఆర్ధికవ్యవస్థ, బ్యాంకింగ్, మరియు ఆర్థికం
 •  సంస్కృతి
 • దేశాలు & రాజధానులు

AP DSC Syllabus 2018 for Child Development and Pedagogy

 • Development of Child
 • Understanding Learning
 • Pedagogical Concerns

చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడగోగి

 • పిల్లల అభివృద్ధి
 • అండర్స్టాండింగ్ లెర్నింగ్
 • పెడగోగియల్ ఆందోళనలు

AP DSC Syllabus 2018 for English Subject:

Content:

 • Parts of Speech
 • Degrees of Comparison
 • Direct Speech and Indirect Speech
 • Clauses
 • Vocabulary
 • Comprehension of a Prose Passage
 • Voice – Active and Passive Voice
 • Composition
 • Types of Sentences
 • Articles and Prepositions
 • Tenses
 • Use of Phrases

కంటెంట్

 • స్పీచ్ యొక్క భాగాలు
 • డిగ్రీస్ ఆఫ్ పోలిక
 • డైరెక్ట్ స్పీచ్ మరియు పరోక్ష స్పీచ్
 • ఉప నిబంధనలు
 • పదజాలం
 • ఒక గద్య పాసేజ్ యొక్క గ్రహణశక్తి
 • వాయిస్ – యాక్టివ్ మరియు నిష్క్రియాత్మక వాయిస్
 • కూర్పు
 • వాక్యాల రకాలు
 • వ్యాసాలు మరియు ప్రపోజిషన్స్
 • టెన్సెస్
 • పదబంధాలు ఉపయోగించడం

Syllabus for AP DSC 2018

Methodology Subject:

 • Problems of Teaching / Learning English
 • Objectives of Teaching English
 • The Teaching of Structures and Vocabulary items.
 • Curriculum & Textbooks
 • Phonetics
 • Development of Language Skills (Listening, Speaking, Reading & Writing – (LSRW), Communicative skills
 • Approaches, Methods, Techniques of teaching English
 • English language – History, Nature, Importance, Principles of English as Second Language
 • Lesson Planning
 • Evaluation in the English language
 • Teaching Learning Materials in English

పద్దతి:

 • టీచింగ్ సమస్యలు / నేర్చుకోవడం ఇంగ్లీష్
 • బోధన యొక్క లక్ష్యాలు
 • ది టీచింగ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ వెగాబులారి అంశాల.
 • కరికులం & పాఠ్యపుస్తకాలు
 • ధ్వనిశాస్త్రం
 • భాషా నైపుణ్యాల అభివృద్ధి (వినడం, మాట్లాడటం, పఠనం & రాయడం – (LSRW), కమ్యూనికేటివ్ నైపుణ్యాలు
 • అప్రోచెస్, మెథడ్స్, టెక్నిక్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్
 • ఆంగ్ల భాష – చరిత్ర, ప్రకృతి, ప్రాముఖ్యత, రెండవ భాషగా ఇంగ్లీష్ సూత్రాలు
 • లెసన్ ప్లానింగ్
 • ఆంగ్ల భాషలో మూల్యాంకనం
 • టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్

AP DSC Syllabus 2018 for Environmental Studies Subject:

AP DSC SGT 2018 Syllabus for Secondary Grade Teacher Subject:

 • Human body – Health –Hygiene –Safety and First aid
 • Our Universe
 • Measurement
 • Natural Resources
 • Agriculture and Animal Husbandry
 • Our Environment
 • Science in Everyday life: Scientists – Science Institutes – Branches
 • Living World: Classification of Plants and Animals; Plant & Animal life
 • Natural Phenomena

Mechanics, Kinematics and Dynamics Subject:

 • Action of Heat on Substances & Types of Chemical changes
 • Symbols
 • Laws of Chemical Combination
 • Modern World
 • Magnetism
 • Electricity

సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ సిలబస్

 • రోజువారీ జీవితంలో సైన్స్: శాస్త్రవేత్తలు – సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ – శాఖలు
 • లివింగ్ వరల్డ్: వర్గీకరణ మరియు మొక్కలు; మొక్క & జంతు జీవితం
 • మానవ శరీరం – ఆరోగ్యం – ఆరోగ్యం – భద్రత మరియు ప్రథమ చికిత్స
 • వ్యవసాయం మరియు జంతువుల విభాగం
 • మా పర్యావరణం
 • మా యూనివర్స్
 • కొలత
 • సహజ వనరులు
 • సహజ దృగ్విషయం

మెకానిక్స్, కైనమాటిక్స్ మరియు డైనమిక్స్:

 • అయస్కాంతత్వం
 • విద్యుత్
 • ఆధునిక ప్రపంచం
 • రసాయనిక మార్పుల పదార్ధాలు మరియు రకాల్లో ఉష్ణ చర్య
 • సింబల్స్
 • కెమికల్ కాంబినేషన్ యొక్క చట్టాలు

apdsc.cgg.gov.in Syllabus 2018

Water and its Constituents Subject:

 • History
 • Phosphorus and its Compounds
 • Nitrogen and its Compounds
 • Common Salt and its Constituents
 • Geography
 • Sulfur and its Compounds
 • Civics
 • Economics

నీరు మరియు దాని భాగాలు

 • సల్ఫర్ మరియు దాని కాంపౌండ్స్
 • నత్రజని మరియు దాని కాంపౌండ్స్
 • భాస్వరం మరియు దాని కాంపౌండ్స్
 • సాధారణ ఉప్పు మరియు దాని భాగాలు
 • భౌగోళిక
 • చరిత్ర
 • పౌరశాస్త్రం
 • ఎకనామిక్స్

AP DSC SA Syllabus 2018 for Mathematics Subject:

 • Arithmetic
 • Geometry
 • Mensuration
 • Simple Equations
 • Algebra
 • Number System (Elementary Number Theory)
 • Data Handling and Statistics

గణితం

 • అంకగణిత
 • జ్యామితి
 • మేన్సురేషణ్
 • సాధారణ సమీకరణాలు
 • ఆల్జీబ్రా
 • సంఖ్య వ్యవస్థ (ఎలిమెంటరీ నెంబర్ థియరీ)
 • డేటా హ్యాండ్లింగ్ మరియు స్టాటిస్టిక్స్

Methodology Subject:

 • Instructional Material, TLM and Resource Utilization in Mathematics
 • Evaluation, tools of evaluation and Continuous Comprehensive Evaluation
 • Methods of Teaching & Remedial measures in Mathematics
 • Aims, values and instructional objectives of teaching Mathematics
 • Meaning, Nature, and Definitions of Mathematics
 • Curriculum, Text Book & Instructional Planning
 • Child Centered and Activity-Based Approaches in Teaching Mathematics
 • Correlation with other school subjects and daily life

పద్దతి

 • బోధన గణితం యొక్క లక్ష్యాలు, విలువలు మరియు సూచన లక్ష్యాలు
 • అర్థం, ప్రకృతి, మరియు గణితం యొక్క నిర్వచనాలు
 • గణనలో బోధనా సామగ్రి, TLM మరియు వనరుల వినియోగం
 • మూల్యాంకనం, మూల్యాంకనం టూల్స్ మరియు నిరంతర సమగ్ర మూల్యాంకనం
 • బోధన పద్ధతులు & గణితం లో నివారణ చర్యలు
 • కరికులం, టెక్స్ట్ బుక్ & ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్లానింగ్
 • టీచింగ్ మ్యాథమెటిక్స్లో బాల కేంద్రీకృత మరియు కార్యాచరణ-ఆధారిత పద్ధతులు
 • ఇతర పాఠశాల విషయాలతో మరియు రోజువారీ జీవితంలో సహసంబంధం

AP DSC TET Syllabus 2018 Pdf

AP DSC PET Syllabus 2018 for Physical Education:

 • Organization and Administration of Physical Education
 • Health Education, Safety Education, and Physiology of Exercise
 • Yoga
 • Psychology, Materials, and Methods of Physical Education
 • Anatomy and Physiology and Kinesiology
 • Principles, Philosophy and History of Physical Education
 • Physiology of Exercise
 • Officiating and Coaching of Physical Education

శారీరక విద్య సిలబస్:

 • శారీరక విద్య సంస్థ మరియు నిర్వహణ
 • ఆరోగ్యం విద్య, భద్రత విద్య, మరియు వ్యాయామం యొక్క శరీరధర్మశాస్త్రం
 • యోగ
 • సైకాలజీ, మెటీరియల్స్, అండ్ మెథడ్స్ అఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్
 • అనాటమీ అండ్ ఫిజియాలజీ అండ్ కినిసాలజి
 • ప్రిన్సిపల్స్, ఫిలాసఫీ అండ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్
 • వ్యాయామం యొక్క శరీరధర్మశాస్త్రం
 • ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క నిర్వహణ మరియు కోచింగ్

Those who wanted to download Pdf AP DSC 2018 Syllabus in Telugu Medium they need to tap on the given link down here for printing Exam Syllabus Pdf.

DSC Syllabus* Download Pdf Link

This is mandatory that you are getting huge marks in this examination. There are large numbers of instructions which can easily be collected from here. Now finally download pdf AP DSC Syllabus 2018 by Subject wise in Telugu Language.

AP DSC 2018 Syllabus for SGT in Telugu

On the basis of below link, you are going to know more and more updates of this examination. We are wishing you guys best of luck for this examination. There are more news which will be shared here time to time. Stay positive for this examination and if you want to know more than you can easily stay connected to us.

Important Links to Follow:

AP DSC 2018 Notification Pdf
Official web Link


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.